Highest Multi

Zone 126Custom PickupUnited Stateshddr3XboxNTSC 60HzReplayNovember 3, 2010
Zone 223SupercarGermanyBrainkiller007GCPAL 60HzReplayMarch 17, 2017
Zone 323RoadsterGermanyBrainkiller007XboxPAL 50HzReplayJune 7, 2009
Zone 427SupercarUnited StatesMr. VetteGCPAL 50HzReplayJuly 17, 2020
Zone 527SupercarFranceCrissCrossCrushXboxPAL 50HzReplayDecember 2013
Zone 619Custom PickupNetherlandsBoneCrasherMania1PS2PAL 50HzReplayMarch 6, 2013
Zone 717SupercarGreat BritainTimmey064GCPAL Replay
Zone 815Custom SportUnited Stateshddr3GCPAL 50HzReplayJuly 20, 2013
Zone 926Custom RoadsterGermanyBrainkiller007GCPAL 60HzLiveJune 12, 2020
Zone 1020Custom SportCanadasparker599XboxNTSC 60HzReplayDecember 9, 2012
Zone 1120Custom PickupFranceAnthony BurnoutGC EmulatorPAL 50HzReplayApril 30, 2015
Zone 1226Custom MuscleCanadasparker599XboxNTSC Live
Zone 1313Oval RacerNetherlandsBoneCrasherMania1PS2PAL 50HzReplayMarch 13, 2013
Zone 1412Custom PickupUnited StatesMr. VetteXboxNTSC 60HzReplayDecember 26, 2019
Zone 1516Custom PickupGreat BritainCoastalCrusherXboxPAL 60HzReplayMarch 31, 2016
Zone 1612Japanese MuscleGermanyCrashfreakGCPAL 50HzReplayDecember 17, 2018
Zone 1718SupercarGermanyCrashfreakXboxPAL 60HzLiveJune 15, 2019
Zone 1819SupercarFranceAnthony BurnoutXboxPAL 60HzReplayNovember 26, 2015
Zone 1916Custom PickupCanadasparker599XboxNTSC 60HzReplayOctober 12, 2013
Zone 2016Custom MuscleCanadasparker599GCNTSC 60HzReplayAugust 13, 2012
Zone 2119Hot RodCanadasparker599GC EmulatorPAL 50HzLiveJuly 5, 2013
Zone 2219Custom SUVMexicoAssassin SportsXboxNTSC 60HzReplayAugust 20, 2012
Zone 2321SupercarGermanyCrashfreakXboxPAL 60HzReplayFebruary 27, 2016
Zone 2418Japanese MuscleGermanyCrashfreakGCPAL 60HzReplaySeptember 5, 2018
Zone 2517SupercarFranceAnthony BurnoutXboxPAL 60HzReplayNovember 30, 2015
Zone 2620Custom PickupNetherlandsBoneCrasherMania1GC EmulatorNTSC 60HzReplayDecember 17, 2013
Zone 2723GangsterGermanyCrashfreakGCPAL 50HzReplayNovember 3, 2018
Zone 2815Japanese MuscleGermanyBrainkiller007GCPAL 50HzReplayFebruary 1, 2006
Zone 2920Oval RacerUnited Stateshddr3XboxNTSC 50HzReplayJuly 11, 2013
Zone 3018Custom RoadsterGermanyBrainkiller007GCPAL 50HzLiveApril 9, 2017

Total : $4,509,080,698

Platforms Count

Xbox 14
GC 14
PS2 2

Freq Count

60Hz 15
50Hz 13