GCXboxPS2

Zone 4 - Pacific Peril

WCR Top 25

1$149,490,944SupercarUnited StatesMr. VetteGCPAL 50Hz
100.00%
ReplayJuly 17, 2020
2$129,995,632SupercarAustriaLEEK701XGCPAL 50Hz
86.96%
ReplayJuly 22, 2020
3$102,208,520SupercarGreat BritainCoastalCrusherGCPAL 60Hz
68.37%
ReplayJuly 23, 2020
4$92,565,616SupercarGermanyCrashfreakXboxPAL 60Hz
61.92%
LiveAugust 4, 2020
5$92,118,880Custom SUVGermanyBrainkiller007XboxPAL 50Hz
61.62%
LiveSeptember 25, 2019
6$77,416,464SupercarFrancemicmic85GCPAL 50Hz
51.79%
ReplayJuly 27, 2020
7$71,551,600Custom RoadsterUnited StatesSpiritxRubiGCNTSC 60Hz
47.86%
ReplayAugust 18, 2008
8$54,526,032Hot RodNetherlandsBoneCrasherMania1GC EmulatorPAL 50Hz
36.47%
LiveOctober 27, 2017
9$54,095,056Hot RodDenmarkSlazzyGCPAL
36.19%
ReplayOctober 1, 2005
10$52,701,264Hot RodUnited StatesNotYourCarNYCXboxNTSC 60Hz
35.25%
ReplayApril 22, 2020
11$52,314,104Hot RodFranceAnthony BurnoutGCPAL 50Hz
34.99%
ReplayJanuary 1, 2018
12$52,219,692Hot RodUnited StatesDrew22werDXboxNTSC 60Hz
34.93%
XBLJuly - Nov. 2003
13$52,131,400Hot RodMexicoAssassin SportsXboxNTSC 60Hz
34.87%
ReplayNovember 22, 2012
14$40,901,204Hot RodUnited StatesHowdy DoodyXboxNTSC 60Hz
27.36%
XBLJul. 2003 - Nov. 2003
15$39,702,920Hot RodGreat BritainTimmey064GCPAL 50Hz
26.56%
LiveSeptember 6, 2018
16$38,973,008Hot RodPolandmKrawnisXboxPAL 60Hz
26.07%
LiveSeptember 4, 2018
17$38,047,128Hot RodCanadaNitrousBlazerXboxNTSC 60Hz
25.45%
XBLJan. 2004 - Feb. 2004
18$36,950,844Hot RodFranceJean EmmanuelXboxPAL
24.72%
XBLJul. 2003 - Nov. 2003
19$35,953,304Hot RodUnited StatesPhineasfoolXboxNTSC 60Hz
24.05%
XBLApril 18, 2004
20$35,811,028Hot RodGermanyGolden PrimeGCPAL
23.96%
June 25, 2004
21$35,714,352Hot RodGreat BritainThe G R 8 1XboxPAL
23.89%
XBLJul. 2003 - Apr. 2010
22$34,686,900Hot RodGermanyJetteGCPAL
23.20%
PicJan. 2004 - May 2004
23$34,669,116Hot RodGreat BritainM u t t v1XboxPAL
23.19%
XBLMay 2003 - Jul. 2003
24$34,401,732Hot RodGreat BritainTRCThrobbinhoodXboxPAL
23.01%
XBLJul. 2003 - Apr. 2010
25$33,986,124Hot RodFranceEl TerinoXboxPAL
22.73%
XBLJul. 2003 - Apr. 2010

Non Glitch Top 10

1$95,127,216SupercarUnited StatesMr. VetteGCPAL 50HzReplayJuly 21, 2020
2$87,223,176SupercarGermanyCrashfreakXboxPAL 60HzLiveAugust 4, 2020
3$77,416,464SupercarFrancemicmic85GCPAL 50HzReplayJuly 27, 2020
4$73,645,960SupercarGermanyBrainkiller007GCPAL 60HzLiveJuly 27, 2020
5$68,276,736SupercarAustriaLEEK701XGCPAL 50HzReplayJuly 19, 2020
6$54,526,032Hot RodNetherlandsBoneCrasherMania1GC EmulatorPAL 50HzLiveOctober 27, 2017
7$52,701,264Hot RodUnited StatesNotYourCarNYCXboxNTSC 60HzReplayApril 22, 2020
8$52,592,040Hot RodGreat BritainCoastalCrusherGCPAL 50HzReplayOctober 26, 2017
9$52,314,104Hot RodFranceAnthony BurnoutGCPAL 50HzReplayJanuary 1, 2018
10$52,131,400Hot RodMexicoAssassin SportsXboxNTSC 60HzReplayNovember 22, 2012
11$46,233,932Hot RodDenmarkSlazzyGCPAL 50HzReplayFeb. 2005 - Jan. 2006
12$39,702,920Hot RodGreat BritainTimmey064GCPAL 50HzLiveSeptember 6, 2018
13$38,973,008Hot RodPolandmKrawnisXboxPAL 60HzLiveSeptember 4, 2018
14$32,710,940Hot RodAustraliaDubXboxPAL 60HzReplayMay 18, 2018
15$30,821,220Hot RodFranceCrissCrossCrushXboxPAL ReplayDecember 2, 2012
16$27,875,952Custom SportMexicokurko31PS2ReplayJuly 2009
17$18,929,980Custom RoadsterCanadasparker599GC EmulatorNTSC 60HzReplayJuly 7, 2014

Sink Glitch Top 10

1$924,945,920Custom RoadsterAustriaLEEK701XGC EmulatorPAL 50HzReplayOctober 24, 2017
2$801,004,416Custom RoadsterGermanyBrainkiller007GCPAL 50HzLiveJune 25, 2017
3$543,677,952SupercarGermanyThe Real MADMAXGCPAL 50HzReplayJuly 9, 2005
4$395,829,312Custom RoadsterPolandmKrawnisXboxPAL 60HzReplayJuly 4, 2017
5$388,732,608SupercarGermanyCrashfreakXboxPAL 60HzReplayJune 7, 2017
6$357,493,312SupercarFrancenikkos54XboxPAL 50HzReplayAugust 23, 2013
7$334,037,312SupercarGreat BritainCoastalCrusherXboxPAL 50HzReplayFebruary 14, 2015
8$295,040,032Custom RoadsterNetherlandsBoneCrasherMania1GC EmulatorPAL 50HzLiveJune 27, 2017
9$276,345,088SupercarFranceTraperacGC EmulatorPAL 50HzReplayApril 19, 2014
10$271,770,432SupercarNetherlandsVieraldoGCPAL Replay
11$270,951,744SupercarFranceMaxi CrasherGC EmulatorPAL 50HzReplayJuly 30, 2016
12$254,861,760Custom RoadsterUnited StatesDrew22werDXboxNTSC 60HzReplayJune 21, 2013
13$229,918,624SupercarFranceAnthony BurnoutXboxPAL 50HzLiveFebruary 19, 2015
14$220,677,824SupercarGermanyRedderBattle639XboxPAL 50HzReplayFebruary 13, 2012
15$207,148,240SupercarGreat BritainTimmey064GCPAL 50HzReplayJanuary 15, 2012
16$192,890,912Custom RoadsterBelgiumInfinity G.R.GC EmulatorPAL 50HzLiveJune 2, 2016
17$188,027,136SupercarUnited Stateshddr3GC EmulatorPAL 50HzReplayDecember 22, 2012
18$183,311,920Custom RoadsterFranceCrissCrossCrushXboxPAL 50HzReplayJune 26, 2012
19$181,871,488SupercarUnited Statesbeard295GC EmulatorNTSC 60HzReplayJune 6, 2013
20$176,058,048SupercarMexicoAssassin SportsXboxNTSC 60HzReplayDecember 29, 2011
21$173,704,928SupercarFrancemicmic85GCPAL 50HzReplayJanuary 16, 2007
22$167,832,032SupercarUnited StatesEliminatorXboxNTSC 60HzReplayMay 3, 2009
23$130,201,944SupercarGreat BritainInko GamerXboxPAL 50HzReplayOctober 30, 2018
24$117,774,744Custom RoadsterCanadasparker599XboxNTSC 60HzReplayOctober 6, 2013